ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

14/10/14

Ο Θεόδωρος Καραλής Εντεταλμένος Σύμβουλος με πλήρη αρμοδιότητες στα Αθλητικά θέματατα του Δήμου Τρίπολης

Στην διαύγεια του Δήμου Τρίπολης αναρτήθηκε σήμερα η απόφαση του Δημάρχου Δημήτρη Παυλή, ο οποίος ορίζει ως  Εντεταλμένο Σύμβουλο τον Θεόδωρο Καραλή αναθέτοντας του  πλήρη αρμοδιότητες στα Αθλητικά θέματα του Δήμου Τρίπολης.


Δείτε https://diavgeia.gov.gr/luminapi/api/decisions/76ΔΞΩΗΡ-ΣΣΥ/document?inline=true